شناسنامه خدمات

 
  
  
آزمون تاسيس شركتهاي حمل_ونقل بين_المللي كالا.docx
  
خدمت كلان اول.docx
  
صدور حواله بارنامه.docx
  
صدور راهنامه بين المللي(CMR).docx
  
صدور كد رهگيري صورت وضعيت.docx
  
صدور مجوز اسقاط خودرو فرسوده.docx
  
صدور مجوز حمل محمولات ترافيكي.docx
  
صدور مجوز شماره گذاري خودرو وارداتي.docx
  
صدور مجوز مراكز اسقاط.docx
  
صدور معاينه فني ناوگان.docx
  
صدور موافقت اصولي احداث پايانه عمومي.docx
  
صدور موافقت اصولي براي احداث مجتمع هاي خدماتي رفاهي و تيرپارك ها.docx
  
صدور موافقت اصولي شهرك حمل و نقلي -.docx
  
صدور و تمديد پروانه بهره_برداري مجتمع_هاي خدماتي رفاهي و تير_پاركها.docx
  
صدوركارت هوشمند رانندگان.docx
  
صدوركارت هوشمند صحت و سلامت رانندگان حرفه اي.docx
  
صدوركارت هوشمند ناوگان.docx
  
عوارض الكترونيكي آزادراههاETC.docx
  
نظارت بر بهره برداري مجتمع هاي خدماتي رفاهي و تيرپارك ها.docx
  

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کرمان جنوب میباشد.
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"