پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی


تخصیص اولین مرحله سوخت تشویقی به 5917 ناوگان حمل و نقل بار محصولات کشاورزی جنوب استان کرمان

تاریخ انتشار: 1398/12/11

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای جنوب کرمان،معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان کرمان گفت: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با توجه به ایجاد زمینه مناسب برای حمل ونقل بار محصولات کشاورزی جنوب استان کرمان 30درصد سوخت تشویقی برای آن دسته از ناوگانی که اقدام به حمل و نقل محصولات کشاورزی جنوب استان کنند لحاظ کرده است.
مجتبی محمودی افزود: رانندگانی که از مبدا بارنامه حمل بار  را به مقصد شهرستانهای جنوب کرمان و بالعکس را دریافت کنند با توجه به مسافت بارنامه ها سوخت تشویقی مازاد بر سهمیه خود را دریافت می کنند.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای جنوب کرمان بیان کرد: اولین دوره تخصیص در کارت سوخت ناوگانی که از مبدا یا مقصد شهرستانهای جنوبی اقدام به حمل ونقل کرده بودند شارژ شده است.
وی با اشاره به صدور 12357 بارنامه از مبدا شهرستانهای جنوبی از ابتدای اجرای این طرح تا کنون به 5917 دستگاه ناوگان سوخت تشویقی اختصاص یافته است.
محمودی در ادامه با توجه به اینکه در اوج برداشت محصولات کشاورزی منطقه جنوب کرمان  روزانه بیش از 2هزار کامیون اقدام به بارگیری و حمل  محصولات کشاورزی به بازرهای هدف می کنند از رانندگانی که قصد فعالیت در حوزه حمل و نقل بار محصولات کشاورزی را دارند خواست برای استفاده از سهمیه تشویقی حتما بارنامه معتبر را از شرکتهای حمل و نقل در زمان بارگیری دریافت کنند.
در جنوب استان کرمان سالانه بیش از 4میلیون تن انواع محصولات جالیزی و باغی تولید می شود که بیش از یک میلیون تن از این محصولات دارای ظرفیت صادراتی استمشخصات:
نظرات: *