پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی


محورهای رودبار - ایرانشهر و قلعه گنج - رمشک در جنوب کرمان مسدود شد

تاریخ انتشار: 1398/10/21

 به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای جنوب کرمان،مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای جنوب کرمان گفت: با توجه به اعلام مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان محورهای رودبار - ایرانشهر و قلعه گنج - رمشک در این منطقه به علت طغیان رودخانه ها مسدود شد.

 با توجه به سیلابی شدن آبنماها در محور ارتباطی رودبار جنوب به ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان این محورهم تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

به دلیل قطع ارتباط محور قلعه گنج - رمشک در کیلومتر ۱۵ این محور در پی سیلابی شدن رودخانه، این محور نیز تا اطلاع ثانوی مسدود است.

مسعود جمیلیدر ادامه از رانندگانی که قصد تردد از این محورها را دارند خواسته شده است با توجه به نبود محور جایگزین تا فروکش کردن سیلاب صبر کرده تا با ایمن سازی محور توسط راهداران اجازه عبور داده شود.

همچنین با توجه به تدوام بارندگی ها در محورهای جنوب کرمان از مردم و رانندگان خواسته شده است ضمن رعایت جوانب احتیاط با صبر و حوصله رانندگی و از عجله و شتاب در جاده ها خودداری کنند.

شایان ذکر است؛ شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها برای اطلاع از وضعیت جوی و ترافیکی محورها به صورت شبانه روزی پاسخگوی مردم و رانندگان است.مشخصات:
نظرات: *