پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی


شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد...

تاریخ انتشار: 1398/08/06

هرکجاسلطان بود دورش سپاه و لشکر است،
پس چرا سلطان خوبان بی سپاه و لشکر است
با خبر باشید چشم انتظاران ظهور،
بهترین سلطان عالم از همه تنها تر است​مشخصات:
نظرات: *